آکادمی نوین نگرش

تحلیل سازه و مقاومت مصالح

ویدئو شماره ۱: رفع ابهام بحث خمش دو محوره در مقاومت مصالح

 

ویدئو شماره ۲: حل یک نمونه سوال معروف تحلیل سازه در بحث نامعینی (بخش ۱)

 

ویدئو شماره ۳: حل یک نمونه سوال معروف تحلیل سازه در بحث نامعینی (بخش ۲)

 

ویدئو شماره ۴: حل درست، کامل و فوق العاده سوال ۵۴ مقاومت کنکور ارشد عمران ۹۷

 

ویدئو شماره ۵: آموزش روش حل یک تیپ سوال مهم در تحلیل سازه

 

ویدئو شماره ۶: نکته کاربردی برای محاسبه نیروی برآیند سازه های قوسی شکل

 

ویدئو شماره ۷: حل سوال ۱۱ کنکور دکتری عمران سال ۹۸ (تحلیل سازه)

 

ویدئو شماره ۸: حل سوال ۱ کنکور دکتری عمران سال ۹۷ (مقاومت مصالح- مبحث کمانش)

 

دیدگاه‌ها

*
*