آکادمی نوین نگرش

معرفی و نمونه فیلم دروس طراحی

با یک نگاه ساده به درصدهای کنکورهای سال های گذشته می توان به وضوح مشاهده کرد که حدف کامل یک درس در کنکور ارشد عمران می تواند یک اشتباه مهلک و جبران ناپذیر باشد. دلیل این امر هم واضح هست: در هر درسی شما می توانید سوالات و مباحث ساده ای را پیدا کنید تا به آنها پاسخ بدهید. ولی اگر روی تعداد محدودی درس سرمایه گذاری کنید، ممکن است با سخت شدن غیر عادی آن دروس که معمولاً در کنکورهای مختلف رخ می دهد، رتبه کنکور شما بسیار نامطلوب شود.

در بین دروس کنکور ارشد عمران، عده زیادی از داوطلبان دروس فولاد و بتن را کنار می گذارند. در حالی که هر ساله چندین سوال این دو درس با اندکی مطالعه قابلیت پاسخگویی دارند. مجموعه نوین نگرش در پاسخ به نیاز و درخواست داوطلبان، یک مجموعه بسیار ویژه و بی نظیر را برای دروس طراحی تهیه و تدارک دیده است: مجموعه ۶۰ در ۳۰! یعنی اینکه شما با تماشای تنها ۳۰ ساعت فیلم آموزشی چهار درس فولاد، بتن، راهسازی و روسازی، قادر خواهید بود حداقل به بیش از ۶۰ درصد سوالات مجموعه طراحی در کنکور ارشد عمران که ۳۰ سوال از ۱۳۵ سوال کنکور را شامل می شود، پاسخ دهید.

رویکرد این مجموعه این بوده است که داوطلبان به جای مجموعه کتب حجیم و با کیفیت متوسط، وقت خود را صرفاً روی جزوه تمام رنگی و تایپ شده و فیلم آموزشی اساتید نوین نگرش بگذارند تا مطالعه مطالب پر تکرار و ساده تر به نتیجه مطلوب از این مجموعه دروس برسند. فیلم این مجموعه، در واقع فیلم ضبط شده کلاس های آنلاین موسسه نوین نگرش بوده است که در بهار ۱۳۹۹ ضبط شده است. سرفصل های هر یک از دروس در این فیلم آموزشی به شرح زیر است:

✅ مباحث پر تکرار و منتخب درس فولاد:

📚 شامل فصول طراحی اعضای کششی، جوش و پیچ، طراحی اعضای فشاری

🎞 میزان پوشش: (۶ تست از ۱۰ تست این درس در کنکور ارشد عمران)

✅ مباحث پر تکرار و منتخب درس بتن:

📚 شامل فصول طراحی اعضای خمشی، طراحی اعضای برشی

🎞 میزان پوشش: (۴ تست از ۱۰ تست این درس در کنکور ارشد عمران)

✅ مباحث پر تکرار و منتخب درس راهسازی:

📚 شامل کلیه فصول درس راهسازی بجز ترافیک

🎞 میزان پوشش: (۴ الی ۵ تست از ۵ تست این درس در کنکور ارشد عمران)

✅ مباحث پر تکرار و منتخب درس روسازی:

📚 شامل کلیه فصول پر درس روسازی بجز زیر فصل‌های کم تکرار

🎞میزان پوشش: (۴ الی ۵ تست از ۵ تست این درس در کنکور ارشد عمران)

🎓 مدرسان: دکتر سعید حسینی (دروس فولاد و بتن)، مهندس حمیدرضا انوری (دروس راهسازی و روسازی)

✅ ۳ نمونه ۱۵ دقیقه ای از مجموعه فیلم آموزشی ۶۰ در ۳۰ دروس طراحی

نمونه تدریس دکتر حسینی:

نمونه تدریس های مهندس انوری: