سامانه تخمین رتبه

به عنوان یک داوطلب کنکور در طول بازه مطالعاتی کنکور و خصوصا پس از مشاهده نتیجه هر آزمون آزمایشی بدنبال پاسخ این سوال هستید که با این درصدها من چه رتبه ای در کنکور کسب خواهم کرد؟

ما برای پاسخ به این سوال شما، برای نخستین بار، سیستم تخمین رتبه جامع و رایگانی را ایجاد کرده ایم که بهترین پاسخ را برای این سؤال شما ارائه دهیم. چرا سامانه جامع تخمین رتبه نوین نگرش عمران در نوع خود بهترین است؟

تجربه سالیان مختلف کنکور نشان می دهد که نمی توان سطح میانگین سؤالات را پیشبینی کرد. ممکن است در یک دوره از کنکور، مانند سال ۹۶، سطح سؤالات ساده تر باشد و میانگین درصد بالا برود؛ و یا اینکه مانند سال ۹۷، سطح سؤالات دشوارتر باشد و میانگین درصدها پایین بیاید. ما برای اینکه تخمین رتبه دقیقی را ارائه دهیم، امکان تخمین رتبه را با توجه نتایج هر دو سال فراهیم کرده ایم. علاوه بر این، با دقت نظر و توجه بسیار بسیار ویژه ای که داشته ایم، بهترین برازش ممکن را روی آمارهای مربوط به نتایج سالهای پیش انجام داده ایم بگونه ای که خودتان از مقایسه نتایج پیشبینی با کارنامه های سالهای ۹۶ و ۹۷ و تطابق بینظیر آنها متحیر خواهید شد!

ما برای اینکه رسالتمان را در یاری رساندن به شما بدرستی انجام دهیم، یک فایل صوتی جامع پیرامون بحث ارتباط تراز و رتبه و درصد مهیا کرده ایم. این فایل صوتی توسط مهندس شاهین ساغرچی رتبه ۴ کنکور ارشد ۹۶ تدارک دیده شده است:

 

نحوه استفاده از سامانه جامع تخمین رتبه چگونه است؟

¤ برای استفاده از این سیستم، صفحه کلید را روی حالت انگلیسی (En) قرار دهید.

¤ نتایج سامانه تخمین رتبه بر اساس رتبه کشوری (بدون سهمیه) می باشد.

¤ از آنجایی که ما سیستم را بسیار دقیق و بر مبنای نتایج حقیقی تدوین کرده ایم، توجه داشته باشید که شما نمی توانید چه در سال ۹۶ و چه در سال ۹۷، اعدادی را وارد کنید که میانگین درصد آنها بیشتر از میانگین درصد نفر اول باشد!

¤ میانگین درصد نفر اول در سال ۹۶ برابر ۶۸ درصد بوده است، بنابراین، میانگین درصدهای وارد شده شما در سامانه در حالت سال ۱۳۹۶ می تواند حداکثر برابر ۶۸ درصد باشد و برای بیشتر از آن سیستم به شما حدود رتبه ای را نمایش نخواهد داد.

¤ همچنین، در سال ۹۷ میانگین درصد نفر اول برابر ۵۷ درصد بوده است، بنابراین، میانگین درصدهای وارد شده شما در سامانه در حالت سال ۱۳۹۷ می تواند حداکثر برابر ۵۷ درصد باشد و برای بیشتر از آن سیستم به شما حدود رتبه ای را نمایش نخواهد داد.

¤ نتیجه تخمین رتبه در این سامانه بصورت یک بازه محدود به شما نمایش داده خواهد شد که با آن میانگین درصدها، به احتمال بیشتر از ۹۵ درصد (!!!) رتبه شما در آن بازه قرار خواهد داشت.

سامانه جامع تخمین رتبه نوین نگرش عمران

برای استفاده از سامانه تخمین رتبه باید ابتدا در سایت ثبت نام کنید یا اینکه وارد حساب کاربری خود شوید.