آکادمی نوین نگرش

دروس طراحی

ششمین و آخرین درس کنکور ارشد عمران طراحی می‌باشد که در قالب ۳۰ سوال از ۴ درس طراحی سازه‌های فولادی، طراحی سازه‌های بتنی، راهسازی و روسازی می‌باشد که در ادامه به بیان توضیحات بیشتر در مورد آنها می‌پردازیم:

♦ طراحی سازه های فولادی

معمولا ۱۰ سوال از ۳۰ سوال درس طراحی را به خود اختصاص می‌دهد. مفاهیم بنیادی دروس مقاومت مصالح و تحلیل سازه پیشنیاز این درس می‌باشند. فصول این درس دارای بودجه بندی و به خصوص سختی متفاوتی می‌باشند لذا برای مطالعه این درس باید بسیار هوشمند عمل کرد. ضمنا در سالهای اخیر سوالات آیین‌نامه‌ای مورد توجه طرحان قرار گرفته است.

به علت تمایل کم دانشجویان به این درس میانگین درصد طراحی چندان بالا نبوده و کسب یک درصد متوسط در این درس منتج به تراز بالا خواهد شد. بودجه بندی سؤالات این درس به صورت مفصل در جدول زیر بررسی شده است:

♦ طراحی سازه های بتنی

معمولا ۱۰ سوال از ۳۰ سوال درس طراحی را به خود اختصاص می‌دهد. مانند در طراحی سازه‌های فولادی، مفاهیم بنیادی دروس مقاومت مصالح و تحلیل سازه پیشنیاز این درس می‌باشند. بحث پرسوال این درس، مفاهیم خمش تیر بتنی است که معمولا در فصول دیگر نیز استفاده می‌شود. مانند درس طراحی سازه‌های فولادی، در سالهای اخیر سوالات آیین‌نامه‌ای مورد توجه طرحان قرار گرفته است.

به علت تمایل کم دانشجویان به این درس میانگین درصد طراحی چندان بالا نبوده و کسب یک درصد متوسط در این درس منتج به تراز بالا خواهد شد. بودجه بندی سؤالات این درس به صورت مفصل در جدول زیر بررسی شده است:

توضیحات بیشتر، پیرامون دروس طراحی سازه های فولادی و بتنی در فایل صوتی جامع زیر ارائه شده است:

فایل صوتی جامع آشنایی با دروس طراحی سازه های فولادی و بتنی و نحوه مطالعه آنها

♦ راهسازی و روسازی

از دروس نسبتا ساده کنکور ارشد می‌باشند که معمولا ۱۰ سوال (هر یک ۵ سوال) از ۳۰ سوال دروس طراحی را به خود اختصاص می‌دهند. درس راهسازی نسبت به روسازی نسبتا مفهومی‌تر می‌باشد و با تسلط کمی روی مفاهیم ریاضی (مثلثات) می‌توان بر مفاهیم این درس به تسلط کامل رسید.

در درس روسازی نیز مفاهیم حفظی نقش پررنگی داشته و دانشجویان گرامی قبل مطالعه هر فصل باید به حجم حفظیات و بودجه‌بندی فصل مربوطه توجه نمایند. در ادامه، بودجه بندی سؤالات این دو درس به ترتیب، به صورت مفصل در قالب جداولی بررسی شده است:

توضیحات بیشتر، پیرامون دروس راهسازی و روسازی در فایل صوتی جامع زیر ارائه شده است:

فایل صوتی جامع آشنایی با دروس راهسازی و روسازی و نحوه مطالعه آنها