آکادمی نوین نگرش

مکانیک خاک و مهندسی پی

ویدئو شماره ۱: روابط وزنی حجمی در خاک

 

ویدئو شماره ۲: نمودارهای مسئله ساز!! آزمایشهای مقاومت برشی خاک

 

ویدئو شماره ۳: آموزش بحث حرکت آب در خاک (بخش ۱)

 

ویدئو شماره ۴: آموزش بحث حرکت آب در خاک (بخش ۲)

 

ویدئو شماره ۵: آموزش بحث حرکت آب در خاک (بخش ۳)

 

دیدگاه‌ها

*
*