آکادمی نوین نگرش

مکانیک خاک و مهندسی پی

چهارمین درس دفترچه کنکور ارشد عمران، مکانیک خاک و پی می‌باشد. شامل ۲۰ سوال که در دو بخش مکانیک خاک و مهندسی پی مطرح می‌شود. درس مکانیک خاک علی رغم شمول برخی مطالب حفظی نسبت به مهندسی پی بسیار مفهومی‌تر می‌باشد. این درس جزو دروس پرطرفدار کنکور ارشد است که کسب درصد پایین در آن، موجب بدست آمدن تراز پایینی در این درس خواهد شد که اثر منفی قابل توجهی در رتبه نهایی شما خواهد داشت. ( توضیحات بیشتر در فایل صوتی زیر)

فایل صوتی جامع آشنایی با این دروس و نحوه مطالعه آن

در ادامه، بودجه بندی سؤالات هر یک از این دروس به صورت مفصل بررسی خواهد شد:

♦ مکانیک خاک

♦ مهندسی پی