آکادمی نوین نگرش

ریاضیات

دومین درس دفترچه کنکور ارشد عمران، ریاضی می‌باشد.

این درس شامل ۱۵ سوال است که به طور مساوی از  سه قسمت ریاضی ۱، ریاضی ۲ و معادلات دیفرانسیل در کنکور ارشد مطرح می‌شود. مبحث انتگرال  هسته اصلی سوالات این درس می‌باشد. به علت درصد پایین اکثر داوطلبان، کسب یک درصد متوسط در این درس می‌تواند اثر زیادی روی تراز و در نتیجه رتبه داوطلب داشته باشد. ( توضیحات بیشتر در فایل صوتی زیر)

فایل صوتی جامع آشنایی با این درس و نحوه مطالعه آن

در ادامه، بودجه بندی هر یک از سه قسمت ریاضی ۱، ریاضی ۲ و معادلات به صورت دقیق، جامع و بروز خدمت شما داوطلبان عزیز تقدیم می شود:

♦ ریاضی ۱

♦ ریاضی ۲

♦ معادلات