آکادمی نوین نگرش

زبان عمومی و تخصصی

اولین درس دفترچه کنکور ارشد عمران، زبان انگلیسی (در صورت انتخاب دانشجو زبان‌های دیگر) می‌باشد که در قالب ۱۵ سوال عمومی و ۱۵ سوال تخصصی مطرح می‌شود. تقسیم بندی دقیق این ۳۰ سوال در جدول زیر ارائه شده است:

این درس، درسی است که معمولا همه داوطلبان، کم یا زیاد مطالعه کرده و حذف کامل این درس به ندرت دیده می شود. (توضیحات بیشتر در فایل صوتی زیر)

فایل صوتی جامع آشنایی با این درس و نحوه مطالعه آن