کلاس

کلاسهای مؤسسه نوین نگرش عمران به دو صورت برگزار می شود:

  1. کلاسهای خصوصی: برای تمامی دروس مقاطع کنکور کارشناسی، ارشد و دکتری
  2. کلاسهای آمادگی کنکور: بصورت کلاسهای دوره ای، نکته و تست و ویژه